Avfall som leveres til miljøparkene

Mengden avfall som er levert til HIMs miljøparker har økt betraktelig i 2020, vi tenker at dette har sammenheng med den pågående pandemien som har gjort at vi er mer hjemme og bruker tid på oppussing og renovering. Diagrammet gir en oversikt over fraksjoner levert miljøparkene, og det er typiske byggavfallsfraksjoner som øker mest.