Forbedringsarbeid og LEAN

HIM bruker LEAN som et verktøy i forbedringsarbeidet

LEAN ble innført som en del av forbedringsarbeidet i HIM i 2019, og i løpet av 2020 har det vært jobbet med forbedringsprosjekt i hele organisasjonen. Hovedmålet med forbedringsarbeidet er å jobbe smartere og å standardisere arbeidsprosessene i HIM. Alle ansatte er involvert i LEAN arbeidet og det er nedsatt en egen prosjektgruppe som har fokus på gjennomføring og fremdrift. Forbedringsarbeidet i 2020 er noe påvirket av den pågående pandemien, men her er noen av prosjektene vi har jobbet med i 2020:

  • ny nettside
  • kultur i HIM
  • kundekort og nytt vektsystem på miljøparkene
  • standardisering for miljøparkene
  • organisasjon