Miljø

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Noe av det vi har jobbet med i 2020 er anskaffelse av flere miljøvennlige renovasjonsbiler og stilt strengere krav til materialgjenvinning av avfallet vi samler inn.

HIM jobber med følgende av FNs bærekraftsmål:

 Mål 7: Ren energi for alle Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 Mål 13: Stoppe klimaendringene Mål 14: Livet under vann Mål 15: Livet på land Mål 17: Samarbeid for å nå målene

 

HIM har vært godkjent som Miljøfyrtårn siden 2012 og ble re-sertifisert i 2015 og 2018. HIM tilbyr konsulenttjenester for bedrifter som vil bli Miljøfyrtårn og i 2020 var vi med å bistå Norelco Elektro AS i prosessen fram til sertifisering.