Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

I 2020 fikk HIM nye nettsider og vi håper at det skal være enklere for innbyggerne i HIM kommunene å finne informasjon om oss og våre tjenester.

HIM har fokus på informasjon til innbyggerne om avfallshåndtering, sorteringsordninger og tjenester vi tilbyr. Vi ønsker også å motivere og være en pådriver for å gjøre kundene våre mer miljøvennlige gjennom holdningsskapende arbeid. I 2020 opprettet vi Instagramkonto, vi håper dette skal være med å bidra til å skape miljøvennlige holdninger for innbyggerne våre.

De viktigste kommunikasjonskanalene i 2020 var HIMs nettsider, Instagram, Facebook, tømmekalender, tømme app, HIM nytt og HIM hyttefolk, pressemeldinger, kundesenter og miljøparker.

Sjekk ut de nye nettsidene våre her: http://www.him.as