Holdningsskapende arbeid

HIM mener det er viktig med holdningsskapende arbeid for å få gode miljøvaner hos alle innbyggerne våre. Normalt har vi mange skoleklasser og barnehager på besøk hvert år, vi holder foredrag og deltar på festivaler og bidrar med vårt grønne budskap. I 2020 var det annerledes. Periodevis stengte miljøparker og besøksrestriksjoner på anleggene førte til færre arrangement.