Fritak fra gebyr kan innvilges etter søknad

HIM behandlet over 900 søknader om fritak fra slam- og renovasjonsgebyr i 2020

Renovasjonsgebyr og slamgebyr er et lovpålagt gebyr, men det kan søkes om fritak under spesielle forhold som:

  • At boligen er ubebodd, og skal være det i minimum 1 år frem i tid eller dersom boligen er under renovering og ikke er i bruk.
  • Det gis kun fritak for fritidsboliger dersom hytta er til forfall eller er under renovering. Ikke dersom den kun står ubrukt, eller sjeldent i bruk. I en slik søknad så må kunden dokumentere tilstanden med bilder.
  • For å få fritak for slamgebyr så må det dokumenteres at vanninntaket er stengt og plombert av rørlegger.

HIM gjennomfører også befaringer enkelte ganger i forbindelse med behandling av søknader om fritak.