Moderne avfallsløsninger

Stadig flere utbyggere velger smarte avfallsløsninger som tømmes basert på fyllingsgrad

HIM ser at flere ønsker moderne avfallsløsninger både ved nybygg og renovering av eksisterende bygg. Dette er smarte avfallsløsninger som tømmes basert på fyllingsgrad i beholderne, det er installert nivåavlesere i beholderne slik at HIM daglig får varsel om hvor mye avfall det er i beholderne. I 2020 hadde HIM ansvar for tømming av 62 enheter.