Renovasjon

HIM Transport AS er et datterselskap av HIM IKS og samler inn avfall hos HIMs innbyggere.

Renovasjonsgebyrene

I 2020 ble renovasjonsgebyrene satt opp med 4 % fra foregående år og et standard abonnement hadde en kostnad på 2.678,- inkl. mva. Renovasjonsordningen for husholdningene drives til selvkost og over- eller underskudd på denne virksomheten brukes til å justere gebyrene.

Antall abonnenter

Antall renovasjonsabonnenter er stabilt og HIM har nå 29 110 abonnenter hvorav 4 041 er fritidsboliger.

Nye renovasjonsbiler

I 2020 ble det signert avtale med Scania for innkjøp av seks nye renovasjonsbiler, to av disse ble levert i desember 2020, de resterende fire ble levert i januar og februar 2021. Dette er mer miljøvennlige renovasjonsbiler med et hybrid påbygg, noe som gjør av vi kan være med å bidra til reduserte klimautslipp på Haugalandet. Når vi tømmer avfallsdunkene stoppes motoren på bilene og de hydrauliske funksjonene som heiser opp og tømmer avfallsdunkene kjøres elektrisk. Batteripakken «boostes» opp når vi kjører til neste avfallsdunk.

 Tagging av avfallsbeholdere

Sjåførene ser fra tid til annen forhold som rapporteres til abonnentene, dette gjelder feilsortering, overfylte beholdere, problemer med tilkomst/vei eller beholdere som er ødelagte og som derfor må byttes. . Abonnentene varsles ved at det festes en tag til beholderen med informasjon om hva saken gjelder. Gul tag brukes når beholderen er tømt, men noe bør ordnes til neste tømming.  Rød tag brukes ved forhold som gjør at beholderen ikke kan tømmes.  Blå tag brukes ved serviceoppdrag for å gjøre abonnenten oppmerksom på at HIM har utført et oppdrag.