Benchmarking og kundeundersøkelse

HIM måler prestasjonsnivå og sammenlignes med andre avfallsselskap gjennom benchmarking arrangert av Avfall Norge. Vi gjennomfører også jevnlige kundeundersøkelser for å sjekke hva kundene mener om oss og vårt tjenestetilbud.

I 2020 deltok totalt 22 renovasjonsselskaper på benchmarkingen til Avfall Norge, og selskapene måles på:

     • gebyrnivå
     • driftseffektivitet
     • systemeffektivitet
     • tjenestestandard
     • miljøstandard
     • arbeidsmiljø
     • kundetilfredshet

HIM oppnådde god eller svært god score på alle disse parameterne, noe vi selvfølgelig er svært godt fornøyd med. Formålet med å delta på benchmarking er å få bedre innsikt i egen virksomhet, og å jobbe videre med forbedringsmulighetene. Dette er et kontinuerlig arbeid som har høyt fokus i HIM.

Kundeundersøkelsen ble gjennomført som telefonintervjuer av 200 tilfeldig utvalgte deltakere i våre kommuner. Undersøkelsen ble gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS og HIM oppnådde svært gode resultater med hensyn til total ureflektert og total reflektert tilfredshet (82 poeng). Dette er over gjennomsnittet sammenliknet med tilsvarende undersøkelser.