HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet tilsvarende husholdningskunder, i tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene.

Henteordninger

Vi har ca 800 kunder med henteavtale på vanlige husholdningsfraksjoner (papp/papir, mat, plast, glass/metall og rest). Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring og antall kunder er økende, i 2020 hadde vi omtrent 100 kunder. Vi henter både på kommunale institusjoner og hos privatpraktiserende kunder. HIM henter også farlig avfall hos kunder etter avtale.

Direkte levering

Næringskunder leverer også avfall direkte til miljøparkene, ved å sortere selv på rampe eller ved å levere usortert avfall til sorteringshall på Toraneset miljøpark. I tillegg mottar vi avfall som skal deponeres, eksempler på dette er lettere forurensede grusmasser, blåsesand og asbest. Her må det avklares i forkant om HIM har tillatelse til å ta imot avfallet, og det må leveres analyseprøver og dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk.