Hva skjer med avfallet?

Avfallet som samles inn gjenbrukes, blir til nye produkter (materialgjenvinning), energi eller deponeres

% Materialgjenvinning
% Energigjenvinning
% Gjenbruk
% Deponi