Kompostering

Slutt for kompostering av matavfall og slam (septik) på Toraneset miljøpark

HIM fikk oppdatert tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland i 2018 (Statsforvalteren fra 01.01.21) hvor vi fikk pålegg om å bygge inn komposteringsanlegget for matavfall og slam på Toraneset Miljøpark. Dette er vurdert til å være en dårlig og kostbar løsning, og vi har valgt å legge ned komposteringsanlegget fra 01.01.2021. HIM vil fremdeles kompostere hageavfall på Årabrot Miljøpark.