Herreløst avfall

HIM er opptatt av at naturen vår skal være rein og frisk, og vi støtter tiltak som engasjerer og motiverer innbyggerne til å rydde herreløst avfall.

HIM støtter lokale ryddeaksjoner med ryddeutstyr og kostnadsfri levering til våre mottak.

HIM har også i 2020 vært en aktør i Strandryddeaksjon Haugalandet sammen med flere av eierkommunene våre og andre lokale aktører. Aksjonen får støtte av Miljødirektoratet og HIM bidrar med informasjon, utdeling av ryddeutstyr og leveringsordninger for avfallet.