Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

HIM setter hvert år av et beløp på budsjettet som skal gå til avfallsreduserende tiltak og holdningsskapende arbeid. Alle innbyggerne i HIM kommunene kan søke om få disse midlene.

Noen av tiltakene HIM støttet i 2020:

  • gjenbruksmarked/bruktbokmarked
  • strandryddeaksjonen og lokale ryddeaksjoner
  • støtte til kjøp av tøybleier