Lærlinger i HIM

HIM er stolt lærebedrift og er med på å ta samfunnsansvar for å sikre rekrutteringen av fagarbeidere på Haugalandet. Vi har hatt lærling i gjenvinningsfaget siden 2008 og fra høsten 2021 skal vi også ha lærling i kontorfaget.

Leif Andreas Osmundsen er lærling i gjenvinningsfaget, han startet på Toraneset Miljøpark høsten 2020.
Leif Andreas Osmundsen er lærling i gjenvinningsfaget, han startet på Toraneset Miljøpark høsten 2020.