Styret

I mai 2020 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2020-2022

 

Verv Representant Kommune
Styreleder Arild Karlsen Vindafjord
Nestleder Natalia Kondarewicz Haugesund
Styremedlemmer Ann Jeanette Sunde Olaussen Bokn
Sarah Marie Ness Haaland Etne
Harald Larssen Lønning Haugesund
Tonny Nundal Haugesund
Henry Edgar Sørensen Tysvær
Styremedlem ansatte Bjørn Røsdal
Observatør ansatte Kristin Brekke Hovland

I tillegg har styret i HIM IKS utnevnt styreleder og nestleder som Generalforsamling for HIM Transport AS.